Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ atriyumda hepatoselüler karsinom [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 594-594

Sağ atriyumda hepatoselüler karsinom

Mehmet Gürbüz1, Tayfun Şahin1, Teoman Kılıç1, Ömer Şentürk2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: transtorasik ekokardiyografi, hepatosellüler karsinom, sağ atrium

Hepatocellular carcinoma in the right atrium

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mehmet Gürbüz, Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Ömer Şentürk. Hepatocellular carcinoma in the right atrium. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(8): 594-594

Sorumlu Yazar: Tayfun Şahin, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale