Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyovasküler tıp yayınları 2011 yılında çöküş yolunda sayıca düşmeye devam etti [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 181-191 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01968

Kardiyovasküler tıp yayınları 2011 yılında çöküş yolunda sayıca düşmeye devam etti

Altan Onat
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Emekli Öğretim Üyesi, İstanbul

2011 yılında kardiyovasküler tıp alanındaki Türkiye kaynaklı uluslararası tam metinli makale ve derlemeler, Web of Knowledge’den Science Citation Index’in CD edisyonuna kaynak dergiler dikkate alınarak değerlendirildi. Birden fazla kurumdan ya da bilim dalından çıkan ortak yayınlar için kesirli puan uygulandı. Geçen yıl CD edisyonunda taranan dergilerde kardiyovasküler tıp alanında, Türkiye’den köken alan tam metinli makale ve derleme sayısı 101 ile önemli ölçüde gerilerken, dünyadaki payımız da binde 6.1’den 5.1’e, 2001 öncesi düzeye indi. Yayın üretiminde 81 yayın erişkin kardiyolojisinden kaynaklandı. Makalelerin yayımlandığı dergilerin ortanca etki değeri 1.67 ile (yarısı 1.33-3.52 etki değerli dergilerde) geçen yıldakine benzer bulundu. TEKHARF Çalışması dışında, üretkenlikte önde giden tıp kurumlarımız Kartal Koşuyolu ve Türkiye Yüksek İhtisas Hastaneleri, S. Demirel ile Cumhuriyet Üniversiteleri Tıp Fakülteleri ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi idi. Yetkililerin tıp araştırmalarında bir çöküş yolunda ilerlediğimizi idrak edip ciddi düzenlemelere geçmesi için çanlar çalıyor.

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji yayınları, etki faktörü, Türkiye

Turkey’s publications in cardiovascular medicine persisted to decrease substantially in 2011

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan Onat. Turkey’s publications in cardiovascular medicine persisted to decrease substantially in 2011. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 181-191

Sorumlu Yazar: Altan Onat, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale