Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Koroner Arter Fistülü: İki Olgu Bildirisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 209-211

Koroner Arter Fistülü: İki Olgu Bildirisi

Gülşah TAYYARECİ1, Duli KALANGOZ1, Aydın ÇAĞIL1, Uluğ SUNGU1, Besim YİĞİTER1, Remzi TOSUN1
İstanbul Göğüs-Kalp-Damar Cerrahisi Merkezi, Haydarpaşa, İstanbul

Koroner arter hastalığı ön tanısıyla tetkike alınan ve selektif anjiyografi sırasında tanı konulan iki koroner arter fistülü olgusu takdim edildi. Birinci olguda sol koroner arter ön inen dal proksimalinden ayrılan bir dalın anevrizmal genişlemeden sonra pulmoner artere fistülize olduğu görüldü. Cerrahi yöntemle fistül kapatıldı. İkinci olguda yine sol koroner arter ön inen daldan pulmoner arter fistül yanında sirkumfleks arterin birinci obtus marjinden sonraki bölümünde % 90 organik darlık saptanarak fistül ligasyonu ile birlikte sirkumfleks artere safen ven gref ile aorto-koroner by-pass uygulandı.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter fistülü, pulmoner arter fistül

Coronary Artery Fistula: Report of Two Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülşah TAYYARECİ, Duli KALANGOZ, Aydın ÇAĞIL, Uluğ SUNGU, Besim YİĞİTER, Remzi TOSUN. Coronary Artery Fistula: Report of Two Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1990; 18(3): 209-211
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale