Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöryal Yorum: Sol atriyal fibrozis atriyum fibrilasyonlu hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonu etkiler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 20-21 | DOI: 10.5543/tkda.2014.62661

Editöryal Yorum: Sol atriyal fibrozis atriyum fibrilasyonlu hastalarda sol ventrikül sistolik fonksiyonu etkiler

Elif Eroğlu
Yeditepe Üniv. Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Editorial: Left atrial fibrosis affects left ventricular systolic function in patients with atrial fibrillation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Elif Eroğlu. Editorial: Left atrial fibrosis affects left ventricular systolic function in patients with atrial fibrillation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 20-21

Sorumlu Yazar: Elif Eroğlu, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale