Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Egzersiz ile Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinde Oluşan Değişiklikler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 422-426

Esansiyel Hipertansiyonlu Hastalarda Egzersiz ile Kalp Hızı Değişkenliği Parametrelerinde Oluşan Değişiklikler

Y.Beyhan ERYONUCU1, Y.Mehmet BİLGE1, Y.Niyazi GÜLER1
Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Van

Çalışmamızın amacı esansiyel hipertansiyonlu hastalarda egzersiz ile kalp hızı değişkenliği parametrelerinde meydana gelen değişiklikleri saptamaktır. Bu amaçla 17 ACE inhibitor tedavisi altında hipertansif hasta ve 19 normotansif sağlıklı kişi alınmış, Bruce protokolüne göre egzersiz testi yapılmış ve aynı anda Holter kayıtları alınmıştır. Test öncesi 5 dakika süresince, tüm test boyunca ve test sonrası dinlenme döneminde 5 dakika süreyle Holter kayıtlarından zaman-alan ve frekans-alan kalp hızı değişkenliği parametreleri saptanmıştır. Tüm olguların egzersiz testleri negatif idi. Her iki grup arasında yaş, cinsiyet, istirahat ve maksimum kalp hızları, egzersiz süreleri ve METS değerleri açısından farklılık yoktu. Kalp hızı değişkenliği analizi hipertansif hastalarda egzersiz öncesi dönemde daha yüksek sempatik aktiviteyi göstermekle beraber egzersiz ile her iki grubun kalp hızı değişkenliği parametreleri arasında fark olmadığını göstermiştir. Anahtar kelime/er: Hipertansiyon, kalp hızı değişkenliği, egzersiz

Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, kalp hızı değişkenliği, egzersiz

Changes in Heart Rate Variability Measures During Exercise in Patients with Essential Hypertension

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Y.Beyhan ERYONUCU, Y.Mehmet BİLGE, Y.Niyazi GÜLER. Changes in Heart Rate Variability Measures During Exercise in Patients with Essential Hypertension. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(7): 422-426
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale