Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Türk Erişkinlerinde Sistolik ve Diyastolik Kan Basıncının Bazı Diğer Risk Faktörlerinden Bağımlığının Niceliği [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 328-336

Türk Erişkinlerinde Sistolik ve Diyastolik Kan Basıncının Bazı Diğer Risk Faktörlerinden Bağımlığının Niceliği

Altan ONAT1, Dursun DURSUNOĞLU1, Göksel KAHRAMAN1, Kenan DÖNMEZ1, Barış ÖKÇÜN1, İbrahim KELEŞ1, Vadat SANSOY1
Türk Kardiyoloji Derneği, İ.U. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi ve Kardiyoloji Enstitüsü, Istanbul

Türk erişkinlerini temsil eden TEKHARF Çalışmasının kohortundan 1995 yılında hayatta kalanlardan izlenen 1112 erkek ve 1146 kadına ilişkin sistolik ve diyastolik kan basıncının beden kitle indeksi, fizik aktivite derecesi, plazma total kolesterol ve trigliserid değerleri ve diyabet varlığı konusundaki verilerle ilişkisi incelendi. Sistolik ve diyastolik basınç iki normal, bir de yüksek olmak üzere üç dlime ayrıldı. Yaş faktörünün etkisinden arındırmak amaciyle erişkinler genç (24-44 yaş) ve orta yaşlı (45-74 yaş) gruplarda değerlendirildi ve yaş düzeltmesi uygulandı. Her risk parametresinde % 10 oranındaki bir değişimin sistolik ve diyastolik kan basıncında hangi ölçüde değişiklikle birlikte gittiği araştırıldı. Kan basıncının her iki cinsiyette en tutarlı biçimde beden kitle indeksinden bağımlı olduğu görüldü. Nisbi ağırlıkta %10 artış erkekte 40/22 mmHg gibi büyük tansiyon artışına eşlik etti. Kanda trigliseridlerde benzer oranlı bir artışla, sistolik basınçta erkekte 18, kadında 16 mmHg'lık yükselme birlikte gitti. Kan basıncı ile plazma kolesterol arasındaki ilişki -orta yaşlı kadınlar hariç- daha zayıftı. Fizik aktivitede bir çeyrek aktivite derecesi kadar azalmanın kan basıncını erkeklerde 38/10 mmHg yükselttiği gözlendi; oysa kadınlarda bunun kan basıncıyla ilişkisi bulunmadı. bu ilişkilerin kan basıncının ve diğer risk parametrelerinin ılımlı bozukluğunu da kapsayan normal değerleri için geçerli olduğu, risk faktörlerinin şiddetli sapmaları için aynen ekstrapole edilemeyeceği vurgulanmalıdır. Sistolik hipertansiyonu (>130 mmHg) olan kadınlarda diğer 4 risk faktörünün ne denli kümelendiği incelendi. Normotansif kadınlara kıyasla ve yaş düzeltmesinden sonra, diyabet hipertansiyona 1.7 kat daha sık kümeleniyordu. Hipertansiyona daha güçlü bağımlılık sergileyen obesite, gençlerde 2.8 kat, orta yaşlı kadınlarda 1.8 kat daha sıktı. Plazma kolesterol ve trigliseridler sistolik basınca genç kadınlarda güçlü kümelenme arzetti. X sendromunun unsurları olan dört risk faktörünün birlikte varlığına, her 70 Türk erişkin kadından birinde rastlandı. Sonuç olarak, Türk erişkinlerinde kan basıncı nisbi ağırlık, plazma lipidleri -ve yalnız erkeklerde bedeni hareketsizlikle-doğrusal ilişki içindedir. Normal durumda tansiyon regulasayonu, vücut ağırlığı ve lipid metabolizması gibi fonksiyonlar birbiriyle yakın bağıntı sergiler.

Anahtar Kelimeler: Epidemiyoloji.fizik inaktivite, glikoz intoleransı, kan basıncı, plazma lipidleri, risk faktörleri kümelenmesi, X sendromu

Clinical Investigations Magnitude of Interdependence of Systolic and Diastolic Blood Pressure from Other Risk Factors in Turkish Adults

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Altan ONAT, Dursun DURSUNOĞLU, Göksel KAHRAMAN, Kenan DÖNMEZ, Barış ÖKÇÜN, İbrahim KELEŞ, Vadat SANSOY. Clinical Investigations Magnitude of Interdependence of Systolic and Diastolic Blood Pressure from Other Risk Factors in Turkish Adults. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(6): 328-336
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale