Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sağ ve sirkumfleks koroner arterler arasında miyokart iskemisine neden olan koroner devamlılık [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 201-202

Sağ ve sirkumfleks koroner arterler arasında miyokart iskemisine neden olan koroner devamlılık

Kanber Öcal Karabay
Kardiyoloji Bölümü, Kadiköy Florence Nightingale Hastanesi, İstanbul

Koroner devamlılık koroner dolasımın nadir görülen bir anomalisidir. Prevalansi ve klinik onemi henüz tam olarak anlaşılamamıştır.

Anahtar Kelimeler: koroner anjiografi, koroner dolaşım, koroner anomalilier

Intercoronary continuity between the right and circumflex coronary arteries causing myocardial ischemia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kanber Öcal Karabay. Intercoronary continuity between the right and circumflex coronary arteries causing myocardial ischemia. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 201-202

Sorumlu Yazar: Kanber Öcal Karabay, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale