Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Mukopolisakkaridozlu bir hastada izole mitral kapak tutulumunun ekokardiyografi ile gösterilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 199-199 | DOI: 10.5543/tkda.2012.01795

Mukopolisakkaridozlu bir hastada izole mitral kapak tutulumunun ekokardiyografi ile gösterilmesi

Mahmut Uluganyan, Yalçın Velibey, Gürkan Karaca, Barış Güngör
Siyami Ersek Göğüs Kalp Ve Damar Cerrahisi Merkezi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye


Echocardiographic demonstration of isolated mitral valve involvementin a patient with mucopolysaccharidosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mahmut Uluganyan, Yalçın Velibey, Gürkan Karaca, Barış Güngör. Echocardiographic demonstration of isolated mitral valve involvementin a patient with mucopolysaccharidosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(2): 199-199

Sorumlu Yazar: Yalçın Velibey, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale