Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Stentsiz Biyoprotezle Aort Kapak Replasmanı: Olguya Dayanan Bildiri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 159-162

Stentsiz Biyoprotezle Aort Kapak Replasmanı: Olguya Dayanan Bildiri

Belhhan AKPINAR1, Mustafa GÜDEN1, Bülent POLAT1, Ertan SAĞBAŞ1, İlhan SANİSOĞLU1, Bingür SÖNMEZ1, Cemi DEMİROĞLU1
Florence Nightingale Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Bölümü, İstanbul

Aort kapak replasmanında kullanılacak ideal materyal henüz bulunmamıştır. Kliniğimizde Freestyle stentsiz kapak (Medtronic Ine. Minneopolis M inn.) ile gerçekleştirilen aortik kapak değişim vakaları mn klinik ve ekokardiografik sonuçlarını değerlendirdık Yaşları 62 ile 88 (ort. 71 ± 3.2) arasmda değişen 16 erkek 5 kadm olmak üzere 21 vakada Freesryle stentsiz kapak kullamldı. 14 vakada subkoroner teknik, 7 vakada da total kök değiştirme tekniği kullanıldı. Total iskemik süre 90 ± 13 dakika idi. Tüm seride mortalite ve major kornp/ikasyon gözlenmedi. Yoğun bakırnda ortalama kalma süresi 1.3 gün ve hastanede ortalama kalma süresi 7 ± 2 gündü. Hastaneden taburcu olurken yapılan ekokardiografik incelemede sadece 2 hastada minimal bir aort kaçağı mevcuttu. Takip süresi 4-18 ay (ort. ll ay) arasında değişmekteydi. Bu süre esnasında kapak gradientlerinde hafif azalma gözlendi (p=ns) ve kapağa bağlı herhangi bir kornp/ikasyon gözlenmedi. Taburcu olurken iki hastada gözlenen hafif kaçak kontrollerde de aynıydı. Sonuç olarak biyolojik kapak takı/ması düşünülerı hastalarda Freestyle stentsiz kapakların iyi bir alternatif olduğu düşüncesindeyiz.

Anahtar Kelimeler: Stentsiz kapak, aort kapak replasmanı

Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis: A Report of 21 Cases

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Belhhan AKPINAR, Mustafa GÜDEN, Bülent POLAT, Ertan SAĞBAŞ, İlhan SANİSOĞLU, Bingür SÖNMEZ, Cemi DEMİROĞLU. Aortic Valve Replacement with a Stentless Bioprosthesis: A Report of 21 Cases. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 159-162
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale