Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Enfeksiyon ve ateroskleroz hipotezi: Yaşıyor mu, çoktan gömüldü mü? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 215-218 | DOI: 10.5543/tkda.2015.59844

Enfeksiyon ve ateroskleroz hipotezi: Yaşıyor mu, çoktan gömüldü mü?

Mustafa Kılıçkap
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Enfeksiyon, inflamasyon, ateroskleroz, endotel disfonksiyonu

Infection and atherosclerosis hypothesis: Is it alive or already buried?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Kılıçkap. Infection and atherosclerosis hypothesis: Is it alive or already buried?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2015; 43(3): 215-218

Sorumlu Yazar: Mustafa Kılıçkap, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale