Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ventriküler septal defekt ile birlikte olan paraşüt mitral ve triküspit kapaklar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 264-264 | DOI: 10.5543/tkda.2013.59260

Ventriküler septal defekt ile birlikte olan paraşüt mitral ve triküspit kapaklar

Alparslan Kurtul1, Mustafa Duran2, Emre Akkaya1, Ender Örnek1
1Etlik İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Kayseri Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Paraşüt mitral kapak, ventriküler septal defekt, koroner anomali

Parachute mitral and tricuspid valves together with ventricular septal defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Alparslan Kurtul, Mustafa Duran, Emre Akkaya, Ender Örnek. Parachute mitral and tricuspid valves together with ventricular septal defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 2013; 41(3): 264-264

Sorumlu Yazar: Alparslan Kurtul, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale