Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Obezite, leptin ve tromboz: Klopidogrel direncine bakış [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 543-544 | DOI: 10.5543/tkda.2016.58747

Obezite, leptin ve tromboz: Klopidogrel direncine bakış

Bilgehan Karadağ
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi

Anahtar Kelimeler: Obezite, Leptin, tromboz, klopidogrel direnci.

Obesity, leptin, and thrombosis: Focus on clopidogrel resistance

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Bilgehan Karadağ. Obesity, leptin, and thrombosis: Focus on clopidogrel resistance. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 543-544

Sorumlu Yazar: Bilgehan Karadağ, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale