Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Authors' reply [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 539-540 | DOI: 10.5543/tkda.2016.57438

Authors' reply

Onur Sinan Deveci1, Aziz Inan Celik1, Caglar Emre Cagliyan1, Nazan Ozbarlas2, Mustafa Demirtas1
1Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı
2Çukurova Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Pediyatrik Kardiyoloji Bilim Dalı

Anahtar Kelimeler: ses kısıklığı, duktus arteriosus, ortner sendromu

Authors' reply

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Onur Sinan Deveci, Aziz Inan Celik, Caglar Emre Cagliyan, Nazan Ozbarlas, Mustafa Demirtas. Authors' reply. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 539-540

Sorumlu Yazar: Onur Sinan Deveci, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale