Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöryal Yorum: Kardiyovasküler risk faktörlerine farklı bir bakış [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 1-3

Editöryal Yorum: Kardiyovasküler risk faktörlerine farklı bir bakış


Editorial: A different approach to cardiovascular risk factors

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
. Editorial: A different approach to cardiovascular risk factors. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 1-3
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale