Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöre Mektup: Aort kökü genişletme prosedürleri üzerine [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 244-245

Editöre Mektup: Aort kökü genişletme prosedürleri üzerine

Melih Hulusi US1
GATA Haydarpaşa Eğitim Hastanesi Kalp Damar Cerrahi Kliniği, İstanbul


Letter to the Editor

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Melih Hulusi US. Letter to the Editor. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 244-245
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale