Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transkateter aort kapak değişimi öncesi sol ventrikül enjeksiyonu ile çok düşük doz kontrast kullanılarak bilgisayarlı tomografik anjiyografik görüntüleme: Görüntüleme için yeni bir teknik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 417-417 | DOI: 10.5543/tkda.2019.56514

Transkateter aort kapak değişimi öncesi sol ventrikül enjeksiyonu ile çok düşük doz kontrast kullanılarak bilgisayarlı tomografik anjiyografik görüntüleme: Görüntüleme için yeni bir teknik

Beytullah Çakal, Sinem Deniz Çakal, Aydın Yıldırım
İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: TAVI, Bilgisayarlı tomografik anjiyografi, kontrast ajan, kontrast nefropati.

Ultra-low-dose left ventricular injection-guided computed tomographic angiography prior to transcatheter aortic valve implantation: A novel technique for imaging

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Beytullah Çakal, Sinem Deniz Çakal, Aydın Yıldırım. Ultra-low-dose left ventricular injection-guided computed tomographic angiography prior to transcatheter aortic valve implantation: A novel technique for imaging. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(5): 417-417

Sorumlu Yazar: Beytullah Çakal, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale