Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Akut ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda görünür trombüs aspirasyon materyali ile no-reflow ve hastane içi ölüm oranı arasındaki ilişki [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 333-334 | DOI: 10.5543/tkda.2019.54058

Akut ön duvar ST yükselmeli miyokart enfarktüslü hastalarda görünür trombüs aspirasyon materyali ile no-reflow ve hastane içi ölüm oranı arasındaki ilişki

Murat Akçay
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Görünebilir trombüs aspirasyonu, Ön duvar miyokart enfaktüsü, No-reflow, Hastane içi ölüm

Yorum yapılan ilişkili makale

Makaleye erişmek için tıklayınız


The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with acute anterior ST-elevation myocardial infarction

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Akçay. The relationship between visible thrombus aspiration material with no-reflow and in-hospital mortality ratio in patients with acute anterior ST-elevation myocardial infarction. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 333-334

Sorumlu Yazar: Murat Akçay, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale