Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Transseptal geçiş esnasında perfore olan non-koroner kapakçığın Amplatzer Duct Occluder II ile perkütan kapatılması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 351-351 | DOI: 10.5543/tkda.2016.53916

Transseptal geçiş esnasında perfore olan non-koroner kapakçığın Amplatzer Duct Occluder II ile perkütan kapatılması

Uğur Nadir Karakulak1, Sercan Okutucu2, Kudret Aytemir3
1Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi, Kardiyoloji Birimi, Ankara, Türkiye
2Ankara Memorial Hastanesi, Kardiyoloji Birimi, Ankara, Türkiye
3Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Atrial fibrilasyon, Ablasyon, Aort perforasyonu, Amplatzer Duct Occluder

Percutaneous closure of transseptal puncture-related non-coronary cusp perforation with Amplatzer Duct Occluder II

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Nadir Karakulak, Sercan Okutucu, Kudret Aytemir. Percutaneous closure of transseptal puncture-related non-coronary cusp perforation with Amplatzer Duct Occluder II. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 351-351

Sorumlu Yazar: Uğur Nadir Karakulak, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale