Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman Yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 656-657

Uzman Yanıtları

Nurcan Arat Koç
İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nurcan Arat Koç. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2012; 40(7): 656-657

Sorumlu Yazar: Nurcan Arat Koç, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale