Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 541-541

Kardiyoloji yayınlarında gündem ve yorumlar

Ertan Ural
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: Kardiyoloji, gündem, yorumlar, derleme, makale

Cardiology agenda

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ertan Ural. Cardiology agenda. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 541-541

Sorumlu Yazar: Ertan Ural, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale