Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kesintili aort ve çıkan aort anevrizmasının cerrahi onarımı [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 627 | DOI: 10.5543/tkda.2011.01579

Kesintili aort ve çıkan aort anevrizmasının cerrahi onarımı

Ömer Naci Emiroğulları1, Mehmet Güngör Kaya2, Ertuğrul Mavili3, Aydın Tunçay1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kayseri
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kayseri
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Interrupted aort, aort anevrizması, cerrahi tedavi

Surgical repair of interrupted aorta and ascending aortic aneurysm

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer Naci Emiroğulları, Mehmet Güngör Kaya, Ertuğrul Mavili, Aydın Tunçay. Surgical repair of interrupted aorta and ascending aortic aneurysm. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 627

Sorumlu Yazar: Ömer Naci Emiroğulları, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale