Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Antikoagülan tedavi altında dev trombüs oluşumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 86

Antikoagülan tedavi altında dev trombüs oluşumu

Mahmut Akpek, Idris Ardic, Mikail Yarlioglues, Ali Ergin
Erciyes Üniversitesi, Kardiyoloji Bölümü, Kayseri

Anahtar Kelimeler: Sol atrium, kistik trombüs, antikoagülan

Giant Thrombus Formation Under Anticoagulant Therapy And Treated With Surgical Procedure

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mahmut Akpek, Idris Ardic, Mikail Yarlioglues, Ali Ergin. Giant Thrombus Formation Under Anticoagulant Therapy And Treated With Surgical Procedure. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 86

Sorumlu Yazar: Mahmut Akpek, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale