Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sistemik Hipertansiyonda Mitral ve Aortik Akımın Kontinü Doppler ile Değerlendirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 106-112

Sistemik Hipertansiyonda Mitral ve Aortik Akımın Kontinü Doppler ile Değerlendirilmesi

Ahmet IŞIK1, Cemal LÜLECİ1, Ali DEMİR1, Hüseyin ÇELİKER1, Nadi ARSLAN1, Oğuz AYHAN1
Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Elazığ

Sistemik hipertansiyonda sistolik ve diastolik anormallikleri ortaya çıkarmak amacıyla, 32 olguda transmitral ve aortik akım hızlarının özellikleri 17 kontrol ile karşılaştırıldı. Mitral diastolik dolma indekslerinden çıkan Doppler örneklerinde, dolumun başlangıcındaki zirve hızı, dolumun sonundaki zirve hızı ve onların oranı hipertansiflerde anormaldi. AVP'de anlamlı bir artış (p<0.0005) ve E/A oranında düşüş (p<0.0005) olduğu tesbit edildi. Aynı grupta, azalmış bir komplians ve hızlı dolum ile beraber, atrial dolumda uzama (AET) ve volumunda artma (AFV/TFV %) mevcuttu (p<0.05, p<0.0005 ). Diastolik fonksiyonun diğer göstergelerinden izovolümik relaksasyon süresinin (IRT) uzadığı (p<0.0005), hızlı dolum indeksinin (RFI) azaldığı görüldü (p<0.0005). Aortik zirve akım hızında ve zirve basıç gradiyentinde artış bulundu (Anahtar Kelimeler: Hipertansiyon, Dopler ekokardiyografi, kardiyak fonksiyonlar.


Assessment of Mitral and Aortic Flows in Systemic Hypertension with Continuous Doppler

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet IŞIK, Cemal LÜLECİ, Ali DEMİR, Hüseyin ÇELİKER, Nadi ARSLAN, Oğuz AYHAN. Assessment of Mitral and Aortic Flows in Systemic Hypertension with Continuous Doppler. Turk Kardiyol Dern Ars. 1991; 19(2): 106-112
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale