Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kronik tromboz sonucu oluşan süperiyor vena kava sendromunun perkütan tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 76-79 | DOI: 10.5543/tkda.2014.49207

Kronik tromboz sonucu oluşan süperiyor vena kava sendromunun perkütan tedavisi

Müslüm Şahin1, Süleyman Aktürk2, Mustafa Bulut1, Cevat Kırma1
1Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Gebze Yüzyıl Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye

Kronik üst ekstremite derin ven trombozu (ÜEDVT) ve süperiyor vena kava sendromu (SVKS) kalıcı kateterler ve implante edilebilir santral venöz erişim cihazlarının kullanımı nedeniyle giderek daha sık görülmektedir. Hiperkoagülabilite sendromları, kanser, dışsal bası ve tümör yayılımı diğer nedenlerdir. Kronik ÜEDVT’nin ve SVKS’nin endovasküler yöntem ile tedavisi başarı oranının yüksekliği ve düşük morbiditesi nedeniyle, tıbbi ve cerrahi tedavi ile karşılaştırıldığında önemli bir ilk basamak tedavi olarak kabul edilmektedir. Bu yazıda, kronik tromboz sonucunda oluşan superiyor vena kava obstrüksiyon sendromunun stent ile başarılı şekilde tedavi edildiği bir olgu sunuldu. Bir yıl önce SVKS tanısı konulan 48 yaşındaki kadın hastanın varfarin tedavisi almasına rağmen semptomları (yüz ve her iki üst ekstremitede şişme) giderek arttı. Bu nedenle hastanın perkütan anjiyoplasti ve stent ile tedavi edilmesine karar verildi. Vena kava tıkanmasının ayrıntıları bilgisayarlı tomografi ve venografi ile değerlendirildi. Girişim için femoral ven ve sağ juguler ven kullanıldı. Tıkalı damar Miracle 12 g kılavuz tel ile geçildi. Balon ile öndilatasyon sonrası iki adet kendiliğinden genişleyebilen stent yerleştirildi. Stent yerleştirdikten sonra klinik semptomlar düzeldi ve hasta sorunsuz olarak taburcu edildi.

Anahtar Kelimeler: Anjiyoplasti, balon, kronik tromboz, stentler, süperiyor vena kava sendromu.

Percutaneous treatment of superior vena cava syndrome caused by chronic thrombosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Müslüm Şahin, Süleyman Aktürk, Mustafa Bulut, Cevat Kırma. Percutaneous treatment of superior vena cava syndrome caused by chronic thrombosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(1): 76-79

Sorumlu Yazar: Müslüm Şahin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale