Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ventrikülografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile apikal hipertrofik kardiyomiyopatinin gösterimi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 437-437

Sol ventrikülografi ve bilgisayarlı tomografi anjiyografi ile apikal hipertrofik kardiyomiyopatinin gösterimi

Fatih Koc1, İdris Ardic1, Ertugrul Mavili2, Mehmet Gungor Kaya1
1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ad
2Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Ad

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik kardiyomiyopati

Demonstration of apical hypertrophic cardiomyopathy by left ventriculography and computed tomographic angiography

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fatih Koc, İdris Ardic, Ertugrul Mavili, Mehmet Gungor Kaya. Demonstration of apical hypertrophic cardiomyopathy by left ventriculography and computed tomographic angiography. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 437-437

Sorumlu Yazar: Fatih Koc, Türkiye
© copyright 2021 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale