Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
3-boyutlu ekokardiyografi bölüm 1: Temel prensipler [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 516-520 | DOI: 10.5543/tkda.2019.48596

3-boyutlu ekokardiyografi bölüm 1: Temel prensipler

Kumral Cagli1, Zehra Gölbaşı2
1Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara
2Hitit Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Çorum

Anahtar Kelimeler: 3 boyutlu ekokardiyografi, veri eldesi, görüntü optimizasyonu

3-dimensional echocardiography part I: Basic principles

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kumral Cagli, Zehra Gölbaşı. 3-dimensional echocardiography part I: Basic principles. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(6): 516-520

Sorumlu Yazar: Kumral Cagli, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale