Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol ventrikülde kist hidatik [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 438-438

Sol ventrikülde kist hidatik

Çağlayan Kandemir1, Tayfun Şahin1, Teoman Kılıç1, Muhip Kanko2
1Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Kocaeli
2Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kalp-Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, Kocaeli

Anahtar Kelimeler: Kist Hidatik, Sol Ventrikül, üç boyutlu ekokardiyografi

Hydatid cyst in the left ventricle

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Çağlayan Kandemir, Tayfun Şahin, Teoman Kılıç, Muhip Kanko. Hydatid cyst in the left ventricle. Turk Kardiyol Dern Ars. 2009; 37(6): 438-438

Sorumlu Yazar: Tayfun Şahin, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale