Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
İleri aortik koarktasyonlu hastada aortik stent uygulaması [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 354-354 | DOI: 10.5543/tkda.2016.45902

İleri aortik koarktasyonlu hastada aortik stent uygulaması

Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargın, Ahmet Güner, Mehmet Çelik, Mehmet Yunus Emiroğlu
Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Anahtar Kelimeler: Aortik kesinti, aort stentlemesi, bilgisayarlı tomografi.

Aortic stent implantation in patient with subtotal aortic interruption

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Mustafa Akçakoyun, Ramazan Kargın, Ahmet Güner, Mehmet Çelik, Mehmet Yunus Emiroğlu. Aortic stent implantation in patient with subtotal aortic interruption. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(4): 354-354

Sorumlu Yazar: Mustafa Akçakoyun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale