Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Nadir bir transkateter aortik kapak replasmanı komplikasyonu: Serbest yüzen koni uç [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 312-314 | DOI: 10.5543/tkda.2019.45808

Nadir bir transkateter aortik kapak replasmanı komplikasyonu: Serbest yüzen koni uç

Derya Tok, Kumral Cagli, Halil Lütfi Kısacık
Türkiye Yüksek İhtisas Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği

Bu olguda, femoral yol ile yapılan transkateter aortik kapak replasmanı işleminde, kapak yerleştirilmesi sonrasında kateterin çekilmesi esnasında, taşıyıcı kateter sisteminin uç kısmı (nose cone) kopan bir hasta ve bu gelişen nadir komplikasyonun başarılı yönetimi sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Aort kapak hastalığı, Transkatater kapak implantasyonu, Perkütan kapak tedavisi

A rare complication of transcatheter aortic valve replacement: Free-floating nose cone

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Derya Tok, Kumral Cagli, Halil Lütfi Kısacık. A rare complication of transcatheter aortic valve replacement: Free-floating nose cone. Turk Kardiyol Dern Ars. 2019; 47(4): 312-314

Sorumlu Yazar: Derya Tok, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale