Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kararlı Angina Pektoriste Trimetazidine'in Klinik Etkinliği: Çift Kör, Plasebo Kontrollu Çalışma [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 289-292

Kararlı Angina Pektoriste Trimetazidine'in Klinik Etkinliği: Çift Kör, Plasebo Kontrollu Çalışma

Serdar AKSÖYEK1, Mehmet KABUKÇU1, Kenan ÖVÜNÇ1, Giray KABAKCI1, Kudret AYTEMİR1, Ali OTO1
Hacettepe Tıp Fakültesi, Kardiyo/oji Anabilim Dalı, Ankara

Trimetazidine'in efor anginası olan ve egzersiz testi pozitif bulunan koroner arter hastalarında tıbbi tedavinin optimalize edilmesine katkısının araştırılması için yapılan bu çalışmaya en az iki haftadan beri kalsiyum kanal blokeri, mononitrat ve asetil salisilik asit tedavisi almasına rağmen efor anginası olan ve egzersiz testi pozitif bulunan 21 hasta alındı. Hastalara iki hafta süre ile randomize olarak aldıkları tıbbi tedaviye ek olarak trimetazidine 3x20 mgr veya plasebo 3x1 kapsül çift kör olarak verildi. İki hafta sonra hastalar klinik olarak değerlendirildi ve egzersiz testleri tekrarlandı. Çalışmaya alınan tüm hastalarda koroner anjiyografi ile koroner arter hastalığı varlığı gösterildi. Trimetazidine verilen 10 hastalık I. grupta (9 E/1 K, ort. yaş 51±8 yıl) çalışma sonrası haftalık angina sayısı (3.0±2.1) çalışma öncesine göre (7.2±3.4) anlamlı oranda düşerken (P>0.05), plasebo verilen 11 hastalık II. grupta (10E/K, ort. yaş 54±7 yıl) çalışma sonrası haftalık angina sayısı (5.5±3.5) çalışma öncesine göre (7.6±3.1) anlamlı oranda düşme göstermedi (p>0.05). Hastaların çalışma öncesi ve sonrası maksimal egzersiz süresi, maksimal hızda çift ürün ve 1 mm ST çökmesi için gerekli süre I grupta sırası ile 7.1±1.8 dak. ve 9.0±2.5 dak. (p<0.07); 24962±3459 ve 26180±2630 (p>0.05); 4.3±1.5 dak. ve 7.9±3.3 dak (p<0.01), II. grupta ise aynı değerler sırası ile 7.6±3.0 dak. ve 7.7±2.1 dak. (p>0.05); 24615±4415 ve 25238±3012 (p>0.05); 4.9±1.9 dak. ve 5.6±2.2 dak. (p>0.05) bulundu. Bu bulgular trimetazidine'nin diğer antianginal ajanlarla kombine edildiğinde ek fayda sağlayan bir ajan olacağı görünümünü vermektedir.

Anahtar Kelimeler: Kararlı angilıa pektoris, egzersiz testi, trinıetazidine

Clinical Efficacy of Trimetazidine in Stable Angina Pectoris: A Double-blind Placebo-Controlled Study

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Serdar AKSÖYEK, Mehmet KABUKÇU, Kenan ÖVÜNÇ, Giray KABAKCI, Kudret AYTEMİR, Ali OTO. Clinical Efficacy of Trimetazidine in Stable Angina Pectoris: A Double-blind Placebo-Controlled Study. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 289-292
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale