Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi Vakasında Ventrikül Taşikardisinin Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 276-280

Aritmojenik Sağ Ventrikül Displazisi Vakasında Ventrikül Taşikardisinin Radyofrekans Kateter Ablasyonu ile Tedavisi

Cengizhan TÜRKOĞLU1, Kamil ADALET1, İnci FIRATLI1, Nilgün İNCESOY1, Muzaffer ÖZTÜRK1
İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü, İstanbul

Otuzdokuz yaşındaki erkek hastada sürekli ventrikül taşikardisi (VT) ve anamnezde senkop şikayeti nedeniyle yapılan tetkikler sonucu aritmojenik sağ ventrikül displazisi tanısı kondu. Elektrofizyolojik çalışmada tek uyarıyla sürekli ve monomorfik VT başlatıldı. Endokardiyal aktivasyon "mapping"inde VT'nin sağ ventrikülün infundibüler bölgesinden kaynağını aldığı ve en erken aktivasyonunun anterolateral bölgede olduğu tespit edildi. Altı çeşit antiaritmik ilaç tek veya birlikte uygulandı. Bu tedaviler altında VT ataklarının sıklaşması ve sadece DC şokla sonlandırılabilmesi nedeniyle ilaç tedavisinin etkisiz olduğu kabul edildi ve radyofrekans (RF) kateter ablasyonuna karar verildi. En erken aktivasyonun tespit edildiği bölgeye 60 sn süreyle 50 W RF enerjisi verildi. RF enerji verilmeye başladıktan 5 sn sonra ritm sinüzale döndü. Kontrol elektrofizyolojik çalışmada 4'lü programlı uyarılar, dekremental ve "burst pacing"le taşikardi başlatılamadı. Hastanın ilaçsız olarak 2.5 ay süreyle yapılan aralıklı Holter "monitoring" tetkikinde sürekli veya süreksiz VT atağı belirlenmedi. VT, RF ablasyon ile başarılı olarak ortadan kaldırıldı.

Anahtar Kelimeler: Aritmojenik sağ ventrikül displazisi, ventrikül taşikardisi, radyofrekans kateter ablasyonu.

Radiofrequency Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in a Case of Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Cengizhan TÜRKOĞLU, Kamil ADALET, İnci FIRATLI, Nilgün İNCESOY, Muzaffer ÖZTÜRK. Radiofrequency Catheter Ablation of Ventricular Tachycardia in a Case of Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 276-280
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale