Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Unstable Angina Pektoriste Oksidatif Hasar ve Antioksidan Durum [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 293-295

Unstable Angina Pektoriste Oksidatif Hasar ve Antioksidan Durum

Ömer ÇOLAK1, Özkan ALATAŞ1, Necmi ATA1, Y. Ahmet ÜNALIR1, Mine İNAL1
Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalları, Eskişehir

Unstable angina pektoriste (UAP) oksidatif hasarın olup olmadığını belirlemek amacıyla bu çalışma yapıldı. UAP'li 32 hastada oksidatif hasarın göstergesi olarak kabul edilen malondialdehid (MDA) ve antioksidan durumu belirlemek için redükte glutatyon (GSH) ve katalaz enzimleri ölçüldü. Hastalardan ağrı başlangıcı, ağrı sonu ve ağrı sonu 1.ci saatte kanlar alındı. Hücrelerde oksidatif hasara bağlı olarak oluşan lipid peroksidasyonu nedeniyle MDA düzeylerinde ağrı başlangıcına göre, ağrı sonu ve ağrı sonu 1.ci saatte istatistiksel olarak önemli artış gözlendi (p<0.05, p<0.001 sırasıyla). Eritrosit GSH düzeyleri ise ağrı başlangıcı ile karşılaştırıldığında, ağrı sonu ve ağrı sonu 1.ci saatte önemli oranda azalmıştı (p<0.01). Katalaz aktivitesinde ise ağrı başlangıcı ile ağrı sonu ve 1.ci saatler arasında önemli bir değişiklik bulunmadı. UAP'li hastalarda miyokardda iskemi, hipoksi ve reperfüzyon oluştuğunda hücresel hasarın göstergesi olan lipid peroksidasyonu artmakta ve antioksidan savunma sistemi zayıflamaktadır. Bu sonuçlar UAP'li hastalarda oksidatif hasarın oluştuğunu gösteren bulgular olarak kabul edilebilir.

Anahtar Kelimeler: Unstable angina pektoris, lipid peroksidasyonu, redükte glutatyon, katalaz

Oxidative Stress and Antioqxidant Status in Unstable Angina Pectoris

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ömer ÇOLAK, Özkan ALATAŞ, Necmi ATA, Y. Ahmet ÜNALIR, Mine İNAL. Oxidative Stress and Antioqxidant Status in Unstable Angina Pectoris. Turk Kardiyol Dern Ars. 1996; 24(5): 293-295
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale