Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Olgu Bildirisi Yenidoğan Döneminde Semptomatik Olan Ebstein Anomalisinde Fonksiyonel ve Anatomik Pulmoner Atrezi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 188-191

Olgu Bildirisi Yenidoğan Döneminde Semptomatik Olan Ebstein Anomalisinde Fonksiyonel ve Anatomik Pulmoner Atrezi

Ahmet ÇELEBİ1, Gülhis BATMAZ1, Gülay AHUNBAY1, Mehmet VURAL1, Teoman ONAT1
Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıklan Anabilim Dalı, Çocuk Kardiyolojisi ve Yenidoğan Bilim Dalı, İstanbul

################

Anahtar Kelimeler: Ebstein anomalisi; yenidoğan,fonksiyonel pulmoner atrezi, anatomik pulmoner atrezi

Case Report Functional and Anatomical Pulmonary Atresia Associated with Ebstein's Anomaly Appearing in the Neonate

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ahmet ÇELEBİ, Gülhis BATMAZ, Gülay AHUNBAY, Mehmet VURAL, Teoman ONAT. Case Report Functional and Anatomical Pulmonary Atresia Associated with Ebstein's Anomaly Appearing in the Neonate. Turk Kardiyol Dern Ars. 1999; 27(3): 188-191
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale