Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Derlemeler Koroner Arter Anevrizmaları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 123-126

Derlemeler Koroner Arter Anevrizmaları

Nazım ARSLAN1, Deniz DEMİRKAN1
GATA Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Koroner arter anevrizmaları (KAA)'nın oluşumundan sıklıkla hızlı ilerleyen ateroskleroz sorumlu tutulmaktadır. Yaygın tromboze, emboli ve rüptür en sık görülen komplikasyonlarıdır. Hastaların hayatta kalma oranı, bir veya iki koroner arteri anlamlı derecede daralmış hastalarla aynı olmaktadır. Bu yazıda KAA'nın klinik ve laboratuvar bulguları ile tedavi yaklaşımları sunulmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Koroner arter anevrizması, ateroskleroz

Reviews Coronary Artery Aneurysms

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Nazım ARSLAN, Deniz DEMİRKAN. Reviews Coronary Artery Aneurysms. Turk Kardiyol Dern Ars. 1993; 21(2): 123-126
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale