Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
QT dispersiyonunun klinik önemi: Ne kadar güvenilir ve faydalı? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 510-511

QT dispersiyonunun klinik önemi: Ne kadar güvenilir ve faydalı?

Turgay Çelik, Atila İyisoy, Murat Çelik, Ersoy Işık
Gülhane Askeri Tıp Akademisi, Kardiyoloji Bölümü, Ankara

Anahtar Kelimeler: QT dispersiyonu, kalp yetersizliği, karvedilol

The clinical significance of qt dispersion: how much reliable and beneficial?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Turgay Çelik, Atila İyisoy, Murat Çelik, Ersoy Işık. The clinical significance of qt dispersion: how much reliable and beneficial?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 510-511

Sorumlu Yazar: Turgay Çelik, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale