Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kalpte üzüm taneleri: Kalp pili elektrodu endokarditi ve cerrahi tedavisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 518-518

Kalpte üzüm taneleri: Kalp pili elektrodu endokarditi ve cerrahi tedavisi

Zekeriya Nurkalem1, Cevdet Dönmez1, Şebnem Çetemen2, Sabri Dağsalı2
1Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, İstanbul, Türkiye
2Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Ve Göğüs Cerrahisi Merkezi, Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Kalp pili Kurşun Endokardit, metisilin duyarlı Staphylococcus Aureus

Grapes in the heart: pacemaker lead endocarditis treated with surgery

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Zekeriya Nurkalem, Cevdet Dönmez, Şebnem Çetemen, Sabri Dağsalı. Grapes in the heart: pacemaker lead endocarditis treated with surgery. Turk Kardiyol Dern Ars. 2010; 38(7): 518-518

Sorumlu Yazar: Zekeriya Nurkalem, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale