Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Olgu Bildirisi Atrioventriküler Blok Gösteren Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 252-254

Olgu Bildirisi Atrioventriküler Blok Gösteren Bir Kearns-Sayre Sendromu Olgusu

Gülay AHUNBAY1, Ahmet ÇELEBİ1, İlknur ARSLANOĞLU1, Teoman ONAT1
i.ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyolojisi Bilim Dalı ve SSK Göztepe Eğitim Hastanesi, İstanbul

Kronik progressif eksternal oftalmoplejisi, retinanın pigmenter degenerasyonu ve tip I diabeti bulunan Kearns-Sayre sendromu tanısı almış 14 yaşındaki erkek hasta kardiyak patolojisi nedeni ile yatırılmıştır. Kliniğimizde atrio-ventriküler tam blok tesbit edilen hastaya profilaktik olarak kalıcı pacemaker uygulanmış ve nadir bir mitokondrial miyopati olması nedeni ile literatür bilgileri gözden geçirilerek sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Kearns-Sayre sendromu, mitokondri-al miyopati, A-V blok, pacemaker

A Case of Kearns-Sayre Syndrome with Atrioventricular block

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Gülay AHUNBAY, Ahmet ÇELEBİ, İlknur ARSLANOĞLU, Teoman ONAT. A Case of Kearns-Sayre Syndrome with Atrioventricular block. Turk Kardiyol Dern Ars. 1997; 25(4): 252-254
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale