Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Yenidoğanda umblikal ven yoluyla aort balon valvüloplastisi: Ülkemizdeki ilk tecrübe [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 521-523 | DOI: 10.5543/tkda.2016.39969

Yenidoğanda umblikal ven yoluyla aort balon valvüloplastisi: Ülkemizdeki ilk tecrübe

Kemal Nişli, Serra Karaca, Aygün Dindar
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Çocuk Kardiyoloji Bilim Dalı

Özet– Ciddi doğumsal aort kapak darlığı tedavisinde balon valvüloplasti, işlem sonrası aort yetersizliği gelişmesi riski ve orta dönemde tekrar daralma gelişebilmesine karşın etkin bir tedavi şeklidir. Yenidoğanda kritik veya ciddi aort darlığının balonla genişletilmesi için en uygun damar yaklaşımı konusunda ise fikir birliği yoktur. Yenidoğanın kritik aort darlığı acilen ve etkin bir şekilde tedavi edilmelidir. Cerrahi tedavi dikkate değer morbidite ve mortalite ile ilişkilendirilmiştir. Kateter yoluyla tedavi cerrahi tedavi ile kıyaslandığında bu grup hastalarda önemli avantajlara sahiptir. Perkütan balonla genişletme darlığın acil olarak giderilmesi için sıklıkla kullanılır ve bu tedavi için çeşitli damar yaklaşımları mevcuttur. Kritik aort darlığı ve aort koarktasyonun kateter yoluyla tedavisinde umblikal arter ve ven yaklaşımı çok az sayıda hastada denenmiştir. Umblikal arter ve ven yaklaşımı yenidoğanın kritik aort darlığının balonla genişletilmesinde seçenek olarak düşünülmelidir. Mevcut kateterler ile 2.5 kg’ın altındaki bebeklerde dahi işlem güvenli, basit ve etkindir.

Anahtar Kelimeler: Aort stenozu, balon valvuloplasti, umblikal ven.

Balloon valvuloplasty for aortic stenosis using umbilical vein access in a newborn: First experience in Turkey

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Kemal Nişli, Serra Karaca, Aygün Dindar. Balloon valvuloplasty for aortic stenosis using umbilical vein access in a newborn: First experience in Turkey. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(6): 521-523

Sorumlu Yazar: Serra Karaca, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale