Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Önceden ICD yerleştirilmiş hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisine geçişte venöz tıkanıklığa bağlı girişimsel zorluklar: Olgu sunumu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 427-432 | DOI: 10.5543/tkda.2015.38928

Önceden ICD yerleştirilmiş hastalarda kardiyak resenkronizasyon tedavisine geçişte venöz tıkanıklığa bağlı girişimsel zorluklar: Olgu sunumu

Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Özgür Ulaş Özcan, Ömer Akyürek
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara

Özet– Kardiyak resenkronizasyon tedavisi (KRT) tıbbi tedaviye dirençli ileri sistolik kalp yetersizliğinde tedavinin temeli haline gelmiştir. Fakat bu yöntem aralarında %30’a varan yanıtsızlık oranı, geleneksel transvenöz yolla en uygun bölgeye elektrotun yerleştirilememesi, zor anatomi veya venöz kapakçıkların bulunuşu nedeniyle koroner sinüsün kanülasyonundaki başarısızlıkların da olduğu birçok sınırlılıklara sahiptir. Önceden implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör (ICD) yerleştirilmiş hastalarda venöz tıkanıklıkların varlığı da KRT için engel oluşturabilir. Bu yazıda venöz tıkanıklığı olan iki hasta sunuldu.

Anahtar Kelimeler: Kardiyak resenkronizasyon tedavisi, kalp yetersizliği, implante edilebilir kardiyoverter defibrilatör, venöz oklüzyon.

Interventional challenges due to venous occlusion during cardiac resynchronization therapy in patients with prior cardioverter-defibrillator implantation: Case report

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Veysel Kutay Vurgun, Ali Timuçin Altın, Başar Candemir, Özgür Ulaş Özcan, Ömer Akyürek. Interventional challenges due to venous occlusion during cardiac resynchronization therapy in patients with prior cardioverter-defibrillator implantation: Case report. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 427-432

Sorumlu Yazar: Veysel Kutay Vurgun, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale