Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Aort Diseksiyonu ve Anevrizması ile Koroner Aterosklerozu Arasındaki İlişkiler ve Prognoz Üzerine Olan Etkileri [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(2): 111-117

Aort Diseksiyonu ve Anevrizması ile Koroner Aterosklerozu Arasındaki İlişkiler ve Prognoz Üzerine Olan Etkileri

Levent CAN1, Fatih İSLAMOĞLU2, Op.Yüksel ATAY2, Op.Uğur GÜRCÜN2, Erkan KARA2, Serdar PAYZIN1, Ahmet ALTINTIĞ1, Mustafa AKIN1, Ahmet HAMULU2, Alp ALAYUNT2, Önol BİLKAY2, Suat BÜKET2
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalları, Bornova, İzmir
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalları, Bornova, İzmir

Ocak 1993 ve Ağustos 1997 tarihleri arasında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı'na değişik aort lezyonları nedeniyle 215 hasta başvurmuştur. 215 hastanın 70'inde (%32.6) aort diseksiyonu ve 145'inde (%67.4) aort anevrizması saptanmıştır. Yandaş koroner arter hastalığını araştırmak için 118 olguda (%54.8) koroner anjiografi uygulanmıştır. Aort diseksiyonlu 10 (%14.3) ve aort anevrizmalı 42 hastada (%28.9) yandaş koroner arter hastalığı saptanmıştır. Abdominal aort anevrizmalı olgularda anjiografi yapılan grupta 35 hastadan 29'unda (%82.8) koroner arter hastalığı bulunmuştur. Diseksiyonlu hastalardan 9'unda ve anevrizmalı olgulardan 21'ine anevrizma tamiri öncesi koroner by-pass uygulanmış, 5 hastaya da PTCA yapılmıştır. Diseksiyonlu 18 (%25.7) ve anevrizmalı 22 hasta (%15.2) ölmüştür. Sonuç olarak özellikle abdorimal aort lezyonlu hastalarda koroner arter hastalığı riski ve buna bağlı kardiak ölüm oranı yüksektir. Bu nedenle preoperatif olarak koroner arter hastalığının derecesinin saptanması ve gerekiyorsa aort cerrahisi öncesinde ya da sırasında koroner revaskülarizasyonun yapılmasının yararı açık olarak görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Koroner aterosklerozu, aort diseksiyonu, aort anevrizması

The Relationship Between Aortic Dissection and Aneurysm and Coronary Atherosclerosis: Its Effects On Prognosis

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Levent CAN, Fatih İSLAMOĞLU, Op.Yüksel ATAY, Op.Uğur GÜRCÜN, Erkan KARA, Serdar PAYZIN, Ahmet ALTINTIĞ, Mustafa AKIN, Ahmet HAMULU, Alp ALAYUNT, Önol BİLKAY, Suat BÜKET. The Relationship Between Aortic Dissection and Aneurysm and Coronary Atherosclerosis: Its Effects On Prognosis. Turk Kardiyol Dern Ars. 1998; 26(2): 111-117
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale