Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Ebstein Anomalisinde Aksesuar Yolun Radyofrekans Kateter Ablasyonu ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 239-243

Ebstein Anomalisinde Aksesuar Yolun Radyofrekans Kateter Ablasyonu ve İlgili Literatürün Gözden Geçirilmesi

M Hakan Dinçkal1, Vedat Davutoğlu1, Serdar Soydinç1, Yusuf Sezen1
1Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
2Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
3Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep
4Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı, Gaziantep

Ebstein Anomalili 16 yaşında kadın hasta, propafenon 'a cevapsız paroksismal supraventriküler taşikardi (SVT) nedeni ile başvu rdu . Yüzey EKG'sinde posteroseptal geçişli Woljf Parkinson White (WPW) patemi görüldü. Elektrojizyolojik çalışmada ortodronıik ve anticiromik atrio venırikiiler reentran taşikardiile atriyal fibrilasyon indiiklendi. Radyofrekans kateter ablasyonu septal yaprak üzerinde posı eroseptal anulusta başarıyla gerçekleşıirildi. Dokuz ayltk izlernde hastada aritmi gözlenmedi. Ebstein anomalisinde aksesuar yolun radyofrekans kateter ablasyonu kendine has zorluklar içermekle beraber küratif bir tedavidir. Bu konu ile ilgili literatur gözden geçirildi.

Anahtar Kelimeler: Ebstein anomalisi, Wolff Parkinson Wlıite sendromu, radyofrekans kateler ablasyonu

Radiofrequency Current Catheter Ablation of Accessory Pathway in Ebstein?s Anomaly and a Review of the Literature

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
M Hakan Dinçkal, Vedat Davutoğlu, Serdar Soydinç, Yusuf Sezen. Radiofrequency Current Catheter Ablation of Accessory Pathway in Ebstein?s Anomaly and a Review of the Literature. Turk Kardiyol Dern Ars. 2003; 31(4): 239-243
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale