Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Sol apikal hemotoraks: Cihaz implantasyonunun seyrek görülen bir komplikasyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 620-620 | DOI: 10.5543/tkda.2016.36037

Sol apikal hemotoraks: Cihaz implantasyonunun seyrek görülen bir komplikasyonu

Jack Xu, Hakan Paydak, Thomas E Watts, Joshua J Rutland
University of Arkansas for Medical Sciences

Anahtar Kelimeler: Apical hemothorax, device implantation complication, hemothorax.

Left apical hemothorax: A rare complication of device implantation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Jack Xu, Hakan Paydak, Thomas E Watts, Joshua J Rutland. Left apical hemothorax: A rare complication of device implantation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(7): 620-620

Sorumlu Yazar: Hakan Paydak, United States
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale