Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Açık Kalp Cerrahisinde Yüksek Riskli Vakalarda Hızlandırılmış Toparlanma Protokolü [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 626-632

Açık Kalp Cerrahisinde Yüksek Riskli Vakalarda Hızlandırılmış Toparlanma Protokolü

Fevzi TORAMAN1, Eşref Hasan KARABULUT1, Sinan DAĞDELEN2, Sümer TARCAN1, Cem ALHAN1
1Acıbadem Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Departmanı
2Koşuyolu Kalp ve Araştırma Hastanesi, İstanbul

Hızlandırılmış toparlanma protokolu (HTP = Fast track recovery protocol); postoperatif ilk 6-8 saatte ekstübasyonu, 24.saatten önce postoperatif yoğun bakımdan (ICU) çıkışı ve 5. günde de hastaneden taburcu olmayı hedefleyen uygulamalar zinciridir. Yüksek riskli vakalarda uygulanabirliği konusunda yapılmış geniş kapsamlı ve değişik hasta gruplarını içeren bir çalışma yoktur. Prospektif olarak yapılan bu çalışmamızda EuroSCORE değeri 5'in üstünde olan ve değişik cerrahi prosedürler uygulanan ardışık 203 hastada HTP'nin uygulanabilirliğini araştırmayı amaçladık. Hastaların postoperatif entübe kalma, yoğun bakımda kalma ve hastanede kalma sürelerine etki eden parametreler araştırıldı. Lojistik regresyonda, entübe kalma süresine etki eden faktörler olarak EuroSCORE > 8 değeri (p=0.001), ilave kardiyak prosedür varlığı (p=0.02), yoğun bakımda kalış süresine etki eden faktör olarak sadece kan kullanılmış olması (p=0.0001), hastanede kalış süresine etkili olan faktörler olarak entübe kalma süresi > 360 dakika (p=0.02) ve ekstrakorporeal dolaşım süresi > 100 dakika anlamlı olarak bulunmuştur. Olguların % 75 inde HTP başarıyla uygulanmıştır. Bu çalışma HTP'nin, riskli vakalarda da uygulanabileceğini ancak preoperatif risk faktörleri kadar peroperatif ve postoperatif faktörlerin de başarıda önemli olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Hızlı toparlanma, yüksek risk, açık kalp cerrahisi.

Fast Track Recovery Protocol of Open Heart Surgery in High Risk Patients

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Fevzi TORAMAN, Eşref Hasan KARABULUT, Sinan DAĞDELEN, Sümer TARCAN, Cem ALHAN. Fast Track Recovery Protocol of Open Heart Surgery in High Risk Patients. Turk Kardiyol Dern Ars. 2001; 29(10): 626-632
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale