Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Geçici ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsüne ve akut aort yetersizliğine neden olan çıkan aort diseksiyonu [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 509-509

Geçici ST-segment yükselmeli miyokard infarktüsüne ve akut aort yetersizliğine neden olan çıkan aort diseksiyonu

Yeşim Güray, Sezgin Öztürk, Ayça Boyacı
Türkiye Yüksek İhtisas Hastanesi, Kardiyoloji Kliniği, Ankara

Anahtar Kelimeler: akut aort diseksiyonu, ekokardiyografi, akut miyokard enfarktüsü

Ascending aortic dissection causing transient ST-segment elevation and acute aortic regurgitation

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Yeşim Güray, Sezgin Öztürk, Ayça Boyacı. Ascending aortic dissection causing transient ST-segment elevation and acute aortic regurgitation. Turk Kardiyol Dern Ars. 2007; 35(8): 509-509

Sorumlu Yazar: Yeşim Güray, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale