Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzman yanıtları [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 632-633

Uzman yanıtları

Okan Erdoğan1, İlyas Atar2
1Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, İstanbul
2Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara


Answers of specialist

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Okan Erdoğan, İlyas Atar. Answers of specialist. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(7): 632-633

Sorumlu Yazar: Okan Erdoğan, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale