Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Editöryal Yorum - 2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Hipertrofik Kardiyomiyopati Kılavuzu üzerine [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 693-697 | DOI: 10.5543/tkda.2014.34984

Editöryal Yorum - 2014 Avrupa Kardiyoloji Derneği Hipertrofik Kardiyomiyopati Kılavuzu üzerine

Murat Özdemir
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Hipertrofik kardiyomiyopati

Editorial - 2014 European Society of Cardiology Guidelines on Hypertrophic Cardiomyopathy

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Özdemir. Editorial - 2014 European Society of Cardiology Guidelines on Hypertrophic Cardiomyopathy. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(8): 693-697

Sorumlu Yazar: Murat Özdemir, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale