Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Uzun süreli direngen atriyum fibrilasyonunda pulmoner ven dışı tetikleyicilerin izolasyonunda kriyoablasyonun rolü nedir? [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 454-455 | DOI: 10.5543/tkda.2016.34676

Uzun süreli direngen atriyum fibrilasyonunda pulmoner ven dışı tetikleyicilerin izolasyonunda kriyoablasyonun rolü nedir?

Uğur Canpolat, Kudret Aytemir
Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kardiyoloji Anabilim Dalı, Ankara

Anahtar Kelimeler: Kriyobalon ablasyon, uzun süreli direngen atriyum fibrilasyonu, pulmoner ven dışı tetikleyiciler.

What about the role of cryoablation for isolation of non-pulmonary vein triggers in long-standing persistent atrial fibrillation?

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Uğur Canpolat, Kudret Aytemir. What about the role of cryoablation for isolation of non-pulmonary vein triggers in long-standing persistent atrial fibrillation?. Turk Kardiyol Dern Ars. 2016; 44(5): 454-455

Sorumlu Yazar: Uğur Canpolat, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale