Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Atipik Kawasaki hastalığında koroner arter anevrizmalarının ilerlemesi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 85

Atipik Kawasaki hastalığında koroner arter anevrizmalarının ilerlemesi

Murat Muhtar Yılmazer, Barış Güven, Vedide Tavlı
Behçet Uz Çocuk Hastanesi, Pediatrik Kardiyoloji Bölümü, İzmir

Anahtar Kelimeler: Koroner anevrizma, bebek, kawasaki

Progression of coronary artery aneurysms in incomplete Kawasaki disease

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Murat Muhtar Yılmazer, Barış Güven, Vedide Tavlı. Progression of coronary artery aneurysms in incomplete Kawasaki disease. Turk Kardiyol Dern Ars. 2011; 39(1): 85

Sorumlu Yazar: Murat Muhtar Yılmazer, Türkiye
© copyright 2019 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale