Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Dört yaprakçıklı aortik kapak ile birlikte parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ve atriyal septal defekt [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 312-312 | DOI: 10.5543/tkda.2014.33723

Dört yaprakçıklı aortik kapak ile birlikte parsiyel pulmoner venöz dönüş anomalisi ve atriyal septal defekt

Tolga Doğan1, Arif Arısoy1, Kadriye Memiç1, Mustafa Dağlı2
1Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kardiyoloji Bölümü, Çorum, Türkiye
2Hitit Üniversitesi Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Çorum, Türkiye

Anahtar Kelimeler: Qudriküspid aort kapak, Pulmoner venöz anomali, Atriyal septal defekt

Quadricuspid aortic valve with partial pulmonary venous return anomaly and atrial septal defect

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Tolga Doğan, Arif Arısoy, Kadriye Memiç, Mustafa Dağlı. Quadricuspid aortic valve with partial pulmonary venous return anomaly and atrial septal defect. Turk Kardiyol Dern Ars. 2014; 42(3): 312-312

Sorumlu Yazar: Tolga Doğan, Türkiye
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale