Türk Kardiyoloji Derneği Arşivi
Kritik Aort Koarktasyonlu Yenidoğan Bebekte Transvenöz Antegrat Balon Anjiyoplasti: Olgu Bildirisi [Turk Kardiyol Dern Ars]
Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 519-521

Kritik Aort Koarktasyonlu Yenidoğan Bebekte Transvenöz Antegrat Balon Anjiyoplasti: Olgu Bildirisi

Ümrah AYDOĞAN1, Ferhan Meriç2, Türkan ERTUĞRUL1
1İ. Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Pediatrik Kardiyoloji Bilim Dalı
2SSK Göztepe Hastahanesi Çocuk Kliniği, istanbul

Yenidoğan döneminde yapılan arteriyel kalp kateterizasyonlarının en sık komplikasyonu femoral arter trombozları ve kan kayıplarıdır. Arteriyel yolla balon anjiyoplasti/valvuloplasti uygulamalarında bu olasılık daha da artmaktadır. Bu yazıda ventriküler septal defekti bulunan aort koarktasyonlu olgularda venöz yolla da balon anjiyoplasti uygulanabileceğinin örneği sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Aort koarktasyonu, balon anjiyoplasti, yenidoğan

Transvenous Antegrade Balloon Angioplasty for Coarctation of the Aorta in a Newborn

Bu makaleye nasıl atıfta bulunacaksınız?
Ümrah AYDOĞAN, Ferhan Meriç, Türkan ERTUĞRUL. Transvenous Antegrade Balloon Angioplasty for Coarctation of the Aorta in a Newborn. Turk Kardiyol Dern Ars. 2000; 28(8): 519-521
© copyright 2020 TKD Arşivi
LookUs & Online Makale